උත්තම ආරාම පූජා

ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්මල ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවක පිරිසක් බිහි කරීමේ අරමුණින් 1999 අගෝස්තු මස 14 වන දින අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව පිහිටුවන ලදී. ධර්ම විනයටම මූලිකත්වය ලබා දෙමින් සිදු කරන ලද ධර්ම ප්‍රචාරය හේතු කරගෙන මේ වන විට 700 කට ආසන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ද, 100 කට ආසන්න සිල් මෑණි වරුන්ද ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සැදැහැවතුන්ද මහමෙව්නාව ඇසුරු කරමින් ධර්ම විනය පුරුදු පුහුණු කරගනිමින් සිටී. පොල්ගහවෙල මූලික ශාඛාව හැරුණු කොට දේශීය හා විදේශීය අසපු ශාඛා 55 ක් පමණ බිහි වී ඇත. 


අතිපූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් 2015/02/13 දින ඇඩිලේඩ් නුවර මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව පිහිටවූ අතර මේ කාලය තුළදී ඇඩිලේඩ් නුවර වාසය කරන පින්වතුන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්මල ධර්ම විනය හදාරමින් එම ධර්ම විනය පුරුදු කර ගනිමින් ජීවිතයට සලසා ගන්නා වූ යහපත අපරිමිතය. 

ඇඩිලේඩ් මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව සදහා වඩාත් සුදුසු භූමියක් ඉදිරි කාලයේදී මිළදී ගැනීමට අපි අපේක්ෂා කරමු. 

මේ සඳහා වැයවන මුදල පහත ආකාරයට කොටස් 6000 කින් සපුරා ගැනීමට අපි අදහස් කරමු.

මේ මහා සත්කාරයට දායක වනු කැමති සුපින්වත් ඔබ එක් කොටසක හෝ කොටස් කිහිපයක හෝ කැමති ආකාරයකින් හෝ දායකත්වය දරමින් ඔබේ මුදල් පහත ගිණුමට බැර කරන්න

$666.66

කොටස් 1500 ක්

$333.33

කොටස් 1500 ක්

$166.66

කොටස් 3000 ක්

Direct Debit

Account Name:  Mahamevnawa Buddhist Meditation Centre Adelaide LTD
Bank: Westpac
Branch Name: QV Village
BSB:  033005
Account No: 532234

Reference: ARAMA

Paypal Service
Our Address

Mahamevnawa Buddhist Meditation Centre Adelaide
1105 Grand Junction Road
Hope Valley SA 5090

මුදල් බැර කල පසු ඔබගේ නම, දුරකථන අංකය සහ රිසිට් පත අපගේ ඊමේල් ලිපිනයට (mahamevnawa.adelaide@gmail.com) යොමු කරන්න.

නැතිනම් අපගේ ඉහත ලිපිනයට තැපැල් කරන්න. 

“දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා අට්ඨංගමග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූති”

“දසබලයන් වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැගී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, 
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි,
උතුම් ශ්‍රී මුඛ බුද්ධවචන ගංඟාව (ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක නිවාලමින්) බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
(සළායතන සංයුත්තය – උද්දාන ගාථා)